Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Πόρισμα- φωτιά για τον ΕΟΤ


TEΡΑΣΤΙΕΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2008-2009

Παραδόθηκε το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε στον ΕΟΤ, κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου......Ο έλεγχος αφορούσε τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης έργων και προμηθειών, κατά τα έτη 2008 και 2009, για την εκτέλεση του διαφημιστικού προγράμματος του ΕΟΤ και την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης στο ελεγκτικό συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών που ζημιώθηκε ο οργανισμός στους υπολόγους, ενώ, κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού, η διοίκηση του ΕΟΤ διέταξε τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγκεκριμένες ευθύνες, που φέρουν υπάλληλοι και στελέχη του οργανισμού.

Από τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

- Κατά την τελευταία τριετία, ο Οργανισμός αποφάσισε την πραγματοποίηση διαφημιστικών ενεργειών, που υπερβαίνουν κατά 76.387.188 ευρώ τις εγκεκριμένες, για το σκοπό αυτό, πιστώσεις των αντίστοιχων ετών (του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

- Κατά την ελεγχθείσα διετία, οι διαφημιστικές ενέργειες του Οργανισμού υλοποιήθηκαν χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτισθεί ένα ενιαίο εγκεκριμένο διαφημιστικό πρόγραμμα.

- Για την ανάθεση των διαφημιστικών ενεργειών, ο Οργανισμός προέβαινε, κυρίως, στην απευθείας ανάθεση. Οι απευθείας αναθέσεις των εκτάκτων διαφημιστικών ενεργειών, που αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, πραγματοποιήθηκαν με διαδικασίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαφάνεια.

- Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων υπήρξε στην πλειονότητα των περιπτώσεων, που εξετάστηκαν, μη σύννομη. Η σύνταξη και υπόγραφή τους γινόταν μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

http://www.agelioforos.gr

Share on Facebook