Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Δηλώσεις Γ. Παπακωνσταντίνου για τα stess test των τραπεζών


Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, δήλωσε σχετικά:

«Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές. Με......το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος».

Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της άσκησης συγκεντρωτικά και κατά τράπεζα, είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) και της Committee of European Banking Supervisors (www.c-ebs.org)...Share on Facebook