Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Aνακοίνωση της ΑΤΕ για το κόψιμο από τα stress test


ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ

"Η ΑΤΕbank έχοντας ήδη θωρακίσει τον ισολογισμό της με τις απαραίτητες και αναγκαίες προβλέψεις που έλαβε το έτος 2009 στο πλαίσιο της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, και σε συνεννόηση με τον βασικό της μέτοχο, προτίθεται......να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στην αύξηση, που θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της Τράπεζας, θα συμμετάσχει και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΑΤΕbank θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό όταν ληφθούν οι αναγκαίες προς τούτο αποφάσεις.


Share on Facebook