Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Σε λίγο...

Ο χρόνος εκτός από καλός γιατρός,
είναι και καλός δικηγόρος,
και συνηγορεί πάντα υπέρ του καλού,
του σωστού και του δίκαιου...
Share on Facebook