Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

"Καταγγελία κατοίκου για τα διόδια"


"Στιs 24/1/2010 διερχόμενοs από τον σταθμό διοδίων τηs Ελευσίναs και αρνούμενοs να πληρώσω για τη διέλευση η υπάλληλοs αρνήθηκε να μου ανοίξει την μπάρα...Απευθύνθηκα σε αστυνομικό που βρισκόταν κοντά στα διόδια και μου είπε να δώσω τα στοιχεία μου στην υπάλληλο.

Οταν του απάντησα ότι δεν έχω υποχρέωση να δώσω τα προσωπικά μου δεδομένα σε ιδιωτική εταιρία ζήτησε τα στοιχεία μου για να μου κάνει έλεγχο ο ίδιοs.
Του έδωσα τα στοιχεία και ζήτησα και πήρα τα δικά του προειδοποιώνταs τον ότι θα του κάνω μήνυση αν δώσει τα στοιχεία μου στην εταιρία.

Μετά από μισή και πλέον ώρα μπόρεσα να συνεχίσω το ταξίδι μου.
Στίs 29/3/2010 έλαβα ειδοποίηση από την εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ότι τουs οφείλω 2,9 ευρώ και πρέπει να πληρώσω το αργότερο σε δεκαπέντε μερεs διαφορετικά η εταιρία θα ασκήσει όλα τα κατά το νόμο δικαιώματα τηs.

Πρόθεση μου είναι να ζητήσω από την εταιρία και το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα να με ενημερώσουν πώs τα προσωπικά μου δεδομένα έφτασαν στα χέρια τηs εταιρίαs έτσι ώστε να ασκήσω όλα τα από τον νόμο δικαιώματα μου."
Κ.Β.

epitropesdiodiastop.blogspot.com/

Share on Facebook