Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

όλες οι ισπανικές τράπεζες πέρασαν επιτυχώς το στρες τεστ


ANTIΘΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ

Πέτυχαν στη διαδικασία των στρες τεστ οι οκτώ ισπανικές τράπεζες, που θα περάσουν τα "τεστ προσομοίωσης ακραίων κινδύνων", σύμφωνα με την "Ελ Παΐς". Από τα 19 ταμιευτήρια που υποβλήθηκαν στην ίδια διαδικασία, πέντε απέτυχαν......Οι ισπανικές τράπεζες έχουν κεφαλαιακή επάρκεια, για να περάσουν και τις πιο ακραίες καταστάσεις, σημειώνει η "Ελ Παΐς".Share on Facebook