Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους ασφαλισμένους στις εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE


ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΟ 70% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους ασφαλισμένους στις εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE και εναποθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδας, την εποπτεία του χώρου των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών...
... Το νομοσχέδιο καταργεί την Επιτροπή Ελέγχου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς απεδείχθη ανίκανη να ελέγξει ουσιαστικά τον χώρο και ο έλεγχος εναποτίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για τις εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE, προβλέπεται διαδικασία μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, βάσει της οποίας, οι αξιώσεις των ασφαλισμένων ικανοποιούνται κατά 70% από το «εγγυητικό κεφάλαιο ζωής», το αργότερο μετά από μία τριετία.Share on Facebook